neljapäev, 21. november 2019

Laste joonistused tualetipäeva töötoasRahvusvaheline tualetipäev

Otsustatud sai sel sügisel, et vaatame rahvusvaheliste päevade kalendrisse ja otsime midagi uut või teistmoodi. Nii leidsimegi rahvusvahelise tualetipäeva (19.11), mis pöörab tähelepanu vaesusele, haridusele ja hügieenile.
https://www.facebook.com/terveilm/posts/277640165672183/

Meie maja esimeste klasside lastel käis külas Mari Jõgiste Mondost. Ta rääkis lastele tualetipäevast, hügieenist ning hariduse tähtsusest. Lapsed joonistasid superkangelasi, kes viivad WCsid kõigile maailmas :) Joonistustest pannakse välja väike näitus.teisipäev, 12. november 2019

Meeltenädal

Vaata veel Tehnikagümnaasiumi FB lehelt!

Kokkuvõte Meeltenädalast

Meeltenädal maailmahariduse egiidi all Tallinna Tehnikagümnaasiumis
28.10.-1.11.2019
Tallinna Tehnikagümnaasiumis keskendutakse sel aastal maailmahariduse osas meelte avamisele, et märgata igaühe võimeid ning oskusi. Kooli on kutsutud erineva puudega inimesed, kes räägivad oma kogemuste põhjal elust, ja õpilastel on võimalus kogeda, et õigus olla koheldud õiglaselt ja väärikalt kehtib kõigi jaoks: inimese füüsiline seisund, rahvus, nahavärv, sugu või iga ei ole põhjus väärkohtlemiseks. Tallinna Tehnikagümnaasium toetab UNESCO ühendkoolina missiooni kasvatada avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivaid ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi, kasutades kultuuridevahelise kommunikatsiooni ning maailma kestliku arengu teemasid. Tähelepanu pööratakse ka naiste ja laste õiguste aspektile.

Kohe sügiseselt vaheajalt tulles olid Tehnikagümnaasiumi 1.-12.klasside õpilased haaratud Meeltenädala tegevustesse. Nägemis-, kuulmismeele ja füüsiliste puuete temaatika kaasati tugevasti nii loengutesse  kui praktilistesse tegevustesse. Nädala jooksul kuulsid ja nägid, tunnetasid ja tegutsesid õpilased koos pimedate, kurtide ja füüsiliste puuetega inimestega: mil moel nad tegutsevad, kuidas hakkama saavad. Meil olid külalistena majas noored Heleni koolist, pime ajakirjanik Jakob Rosin, Eesti Kurtide Liidu juhatuse liige Sirje Papp, Eesti Paraolümpiakomitee inimesed, MTÜ Pane Oma Meeled Proovile liikmed, viipekeele tõlk Liivi Holm. Samuti panustasid oma maja õpetajad eesotsas HEV koordinaatori Tarvi Reega viktoriini ja meelte toa läbiviimisesse.
6.-7.klasside noored kohtusid Eesti Kurtide Liidu juhatuse liikme SIRJE PAPP`iga. Tema jutust teeb kokkuvõtte Tiit 7.klassist: „Kurtidel inimestel on olemas rääkimisvõime, nad lihtsalt ei kuule, mida nad räägivad. Kurdid saavad suhelda ainult kehakeele ja käemärkidega.“
9.-12.klassi noortel tuli viktoriinis kolmeliikmeliste võistkondadena arvata, millist tantsu tantsitakse. Heli ei kostnud, tegevus toimus kui tummfilmis. Ma arvasin, et ainult liigutuste järgi tantsude äraarvamine on lihtsam, kui see tegelikult oli. Tagantjärele vaadates arvan, et meie tulemus oleks olnud kindlasti parem, kui oleksime ka muusikat kuulnud. See üritus avardas mu silmaringi ning mul on nüüd palju suurem austus kuulmispuudega elama õppinud inimeste vastu,“  räägib Mona 10.klassist. See oli nende noorte praktiline tegevus.  Kohtumine Eesti Rahvusringhäälingu ja portaali Geenius ajakirjaniku JAKOB ROSIN`iga möödus meeleolukas õhkkonnas. Loengu vormis südamlik ja inspireeriv tund, nagu kirjeldas Antonyo 10.klassist, innustas, sest nähes, kuidas saab eluga edukalt hakkama pime inimene, ei tohiks nägijal olla muud teadmist, kui et kõik on võimalik.
1.-5.klasside lapsed ja 8.klasside noored kohtusid Heleni kooli õpilastega, kes andsid südamliku kontserdi. 1.klassi laste arvates oli kuuldu tore - lauldi vitamiini räppi ja õpetajate räppi, mängiti viiulit ja klaverit. Lapsed tundsid kaasa, et Heleni õpilased ei näe. Dante: „Ma soovin, et neil oleks edaspidi hea elu.“ Robin: „Mul on kahju, et nad on pimedad. Mulle meeldis kontsert.“ Hugo kirjutab: „Kuiki lotan et net lapsed saksit terveks.“ Meie õpilased on empaatilised. Nähes Heleni kooli laste säravat kontserti ja elurõõmu, ütles üks noorsand, et ta ei tea miks, aga tal tuli kontserti kuulates pisar silma.
Üks 8.-9.klassi noorte kehalise kasvatuse tund toimus Eesti Paraolümpiakomitee liikmete eestvedamisel. 9. klassi noormees Kaspar annab edasi muljeid tunnist: “30.oktoobril oli kehalise kasvatuse tund natuke eriline. Pool tunnist mängiti võrkpalli jalgu kasutamata, liikudes maas istudes ja käte abil, ja teisel poolel mängiti jalgpalli silmaklappidega ning kõriseva palliga. See pimejalgpall tuli paljudel ootamatult hästi välja.“
10.-12.klasside noored said kogeda meeltepunktide rada MTÜ-lt Pane Oma Meeled Proovile. 11.klassi neiu Johanna väidab, et töötoad olid huvitavad ja pakkusid tegevust igale maitsele. Korraldajad rääkisid põnevalt ja kõigile arusaadavalt. Noored said küsida küsimusi, millele anti huvitavad ja pikad vastused. Johanna ütleb, et ainus miinus oli aeg, mis töötoale varakult punkti pani. Õpilased said proovida takistusraja läbimist ratastooliga, lasta end koeral juhtida, et mõista pimeda inimese liikumise eripära, ja õppisid viipekeelt.
5.-7.klassi lapsed läbisid „Meelte toa“, mille koostasid oma kooli õpetajad. Martha Mii 6.klassist ütleb nii: „Minu muljed on väga meeldivad. Tore oli teada saada, mida tunneb pime või kurt. See avardas kindlasti ka tavaliste laste meeli. Neil pole nii lihtne kui meil.“ Meelte toas oli õpilastel silmad kaetud, nad pidid maitsmis- või kompamismeele abil ära tundma eri toidusaadusi või looduslikke asju. Oma vastuse panid lapsed kirja tahvelarvutisse ja nii selgitati välja võitja-klass (selleks oli 7.b), mille liikmed kõige rohkem õigeid vastuseid andsid.
1.-4.klassi laste kohtumine viipekeele tõlgi LIIVI HOLM`iga oli põnev. 4.klassi neiu Eva-Lotta ütleb: „See meeldis mulle, kuna ma sain palju uut teada. Õppisin ka mõned viiped ära. Äge oli ise näha viiplemist.“ 2.klassi lapsed tegid kokkuvõtte kuuldust ja nähtust, öeldes, et meeldis väga, seal sai oma nime viipekeeles õppida. Lapsi huvitas, mis tunne on tegelikult ikka kurt olla. Ühe lapse mõttekulg liikus kaugemalegi ja ta tuli välja üllatava jutuga: „See oli väga tore ja mulle meltib et neil ni huvitavad asjad on. Aga ma tahaks tunta kujtjas kurd on. Ma tahaks ka kurd olla. Siis ei kule kui poissid karjuvad. Selle pärast see mulle meltipki.“
Kunstiõpetaja Monica-Luyza Sepp laiendas nädala temaatikat ainetundidesse, õpetades viipemärke joonistama. Algklasside õpetajad kasutavad edaspidi tundides „Meelte toa“ materjale, et kolleegide koostatud õppevahendid seisma ei jääks.
Kui endal on tahtmist ja elujõudu, siis pole takistusi eluga hakkama saamisel: selle mõtte saavad Tehnikagümnaasiumi õpilased oma ellu maailmanädalast kaasa võtta.
Pilte toimunu kohta saab vaadata Tehnikagümnaasiumi Facebook`i lehelt J


pühapäev, 20. oktoober 2019

Maailmaharidusele pühendatud meeltenädal

MAAILMAHARIDUSE RÕHUGA MEELTENÄDAL TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMIS

Tallinna Tehnikagümnaasium toetab UNESCO ühendkoolina missiooni kasvatada avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivaid ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi, kasutades kultuuridevahelise kommunikatsiooni ning maailma kestliku arengu teemasid. Tähelepanu pööratakse ka naiste ja laste õiguste aspektile.

Inimõigused (olenemata soost) on õigus elada vabana, rääkida, mida mõeldakse, ning olla koheldud õiglaselt ja väärikalt. On oluline, et elaksime võimalikult õiglases ühiskonnas, teades oma õigusi ja et need on kaitstud. https://www.humanrightsestonia.ee/wp/wp-content/uploads/2012/06/Naiste-%C3%B5igused-kui-inim%C3%B5igused.pdf
Igal lapsel on õigus elule, tervisele ja arengule; olla kaitstud igasuguse vägivalla ja väärkohtlemise eest; rääkida kaasa teda mõjutavates küsimustes peres, koolis ja laiemalt ühiskonnas. https://www.sm.ee/et/lapse-oigused-ja-heaolu-0
Tallinna Tehnikagümnaasiumis keskendutakse sel aastal maailmahariduse osas meelte avamisele, et märgata igaühe võimeid ning oskusi. Kooli kutsutud nägemis-, kuulmis- ja kõnepuudega inimesed räägivad oma kogemuste põhjal elust ja õpilastel on võimalus kogeda, et õigus olla koheldud õiglaselt ja väärikalt kehtib kõigi jaoks: inimese füüsiline seisund, rahvus, nahavärv, sugu või iga ei ole põhjus väärkohtlemiseks.
MEELTENÄDAL maailmahariduse egiidi all 28.10.2019- 01.11.2019
ESMASPÄEV
28.10.2019 kell 8.55 aulas  Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon, kohtumine 6. ja 7. klasside õpilastega.
28.10.2019 kell 11.05 aatriumis 9.-12. klasside 3-liikmelised võistkonnad (klass paneb välja ühe võistkonna) osalevad ürituses „ Kui kuulmismeelt ei ole“.
TEISIPÄEV
29.10.2019 kell 8.55 aulas 9. ja 10. klassid, kohtumine pimeda ajakirjaniku Jakob Rosinaga.
29.10.2019 kell 10.00 aulas 11. ja 12. klassid, kohtumine pimeda ajakirjaniku Jakob Rosinaga.
29.10.2019 kell 11.00 aulas 8. klassid, „ Kes on vaegkuulja, kes on vaegnägija?“- kohtumine külalistega Heleni koolist.
 KOLMAPÄEV
30.10.2019 kell 8.55 aulas 1.-3. klassid, kontsert ja vestlus. Esinevad Heleni kooli õpilased.
30.10.2019 kell 10.00 aulas 4.-5. klassid, kontsert ja vestlus. Esinevad Heleni kooli õpilased..
30.10.2019 kell 8.00 võimlas 9.c klass Eesti Paraolümpiakomitee, pimejalgpall ja pimevõrkpall.
30.10.2019 kell 8.55 võimlas 8.b klass Eesti Paraolümpiakomitee, pimejalgpall ja pimevõrkpall.
30.10.2019 kell 10.00 võimlas 9.a ja 9.b klass Eesti Paraolümpiakomitee, pimejalgpall ja pimevõrkpall.
30.10.2019 kell 11.05 võimlas 8.a klass Eesti Paraolümpiakomitee, pimejalgpall ja pimevõrkpall.
30.10.2019 kell 8.00 aatriumis 10. a ja b klass MTÜ Pane Oma Meeled Proovile, takistusrada ja erinevad meeltepunktid.
30.10.2019 kell 9.00 aatriumis 10. c ja 11. a klass MTÜ Pane Oma Meeled Proovile, takistusrada ja erinevad meeltepunktid.
30.10.2019 kell 10.00 aatriumis 11. b ja 12. a klass MTÜ Pane Oma Meeled Proovile, takistusrada ja erinevad meeltepunktid.
30.10.2019 kell 11.05 aatriumis 12. b klass MTÜ Pane Oma Meeled Proovile, takistusrada ja erinevad meeltepunktid.
NELJAPÄEV
31.10.2019 kell 8.55 5.b, 6.b, 7.b, „ Meelte tuba“
31.10.2019 kell 10.00 5.a, 6.d ja 6.a, „ Meelte tuba“
31.10.2019 kell 11.05 5.c ja 6.c, „ Meelte tuba“
31.10.2019 kell 12.10 5.d ja 7.a, „ Meelte tuba“
REEDE
01.11.2019 kell 8.55 aulas 3.-4. klassid, viipekeele tõlk kohtub õpilastega.
01.11.2019 kell 10.00 aulas 1.-2. klassid, viipekeele tõlk kohtub õpilastega
teisipäev, 24. september 2019

Ülemaailmne rahupäev

https://maailmakool.ee/tahtpaevad/ulemaailmne-rahupaev/

Tallinna Tehnikagümnaasium tähistas rahupäeva reedel, 20.septembril. Huvijuht tegi algkoolilastega valgest paberist rahutuvisid ja lõpuks moodustati kooli hoovi suur tuvikujutis.
http://peaceoneday.org/home: kool registreeris end ka Peace One Day kampaanias.

teisipäev, 27. august 2019

õppeaasta 2019/2020


TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMI TEGEVUSKAVA 2019/2020.ÕPPEAASTAKS UNESCO ÜHENDKOOLINA

aeg
tegevus
märkused
september
plaanide seadmine; Peace One Day (21.09)

oktoober
ERINEVATE MAAILMADE KOOSKÕLA (kurtus ja vaegnägemine)

november
üleilmne tualetipäev (19.11)

detsember
inimõiguste päev: pr Loone Ots räägib 6.klassides laste õigustest ja kohustustest

jaanuar
koostöö Tartu Ülikooliga: mikroprügi Läänemeres

veebruar
Eesti iseseisvuspäeva tähistamine

märts
rahvusvaheline naistepäev: külaline 7.-12.klasside tüdrukutele

aprill
ülemaailmne tervisepäev: tervisenädala tegevused

mai
rahvusvaheline öökulli ja kiisu päev (12.05): nonsenssi- ja absurdikirjandusele pühendet


Lisaks osalemine UNESCO ühendkoolide suurüritustel, ühe näituse majja toomine teisel poolaastal.
Läänemere-projekti koordineerija koolis on bioloogiaõpetaja LEMMI JÕE (lemmi.joe@ttg.edu.ee).


esmaspäev, 3. juuni 2019

Kokkuvõte õppeaastast

13.09.2018 kinnitas kooli direktor Anneli Errit allkirjaga, et tahame jätkata UNESCO ühendkoolina. Kooli õppekavas väärtustatakse kestlikku arengut ja vastutustundliku maailmakodaniku kujundamist. Meil on gümnaasiumiõpilastele valikaine "Globaliseeruv maailm".

2018/2019.õppeaastal on TTG tegevused UNESCO ühendkoolina olnud tavapärased. Me oleme jäänud kindlate tegevuste juurde, mis aastate jooksul on näidanud mõttekust. ÜRO tähtpäevadest tõstsime esile toidupäeva, inimõiguste päeva, naistepäeva ja tervisepäeva. Sügisel olid 7.-9.klassidele erinevad tegevused maailmanädala raames. Koordinaator Ave Teder osales õppekäigul Soome koolidesse sügisel 2018. Võtsime osa kliimakonverentsi flashmobi üleskutsest detsembris 2018. Jaanuaris 2019 oli gümnaasiumiõpilastele loeng Tartu Ülikoolist "Kuidas rahvaluule ühiskonnas toimib? Ajarännak folkloori kaudu". Näitus "Millist maailma tahame aastaks 2030?" oli kooli aatriumis vaadata veebruarikuus. Kevade võtsime vastu peakatete show`ga: põhikooli tüdrukud tegid taaskasutuse raames uhkeid kübaraid ja korraldasid etenduse. Aprillikuus oli mitu tervisteemalist tegevust ja maikuu oli pühendatud laulupeole. 4.-6.klasside lapsed võtsid osa joonistusvõistlusest, käisid vaatams temaatilist näitust rahvusraamatukogus ja osalesid vaimse pärandi töötoas.

BSP raames teguseb biloogia õpetaja Lemmi Jõe, kes on rõhu pannud ranniku- ja linnuvaatluse temaatikale, võttes õpilastega osa erinevatest projektidest.

Koordinaator osales 1.02.2019 seminaril "Sustainable development" ja 30.05.2019 "Naised maailma hariduses".

Järgmise aasta plaanid seame täpselt paika septembris 2019. Kindlasti jätkame ÜRO tähtpäevade tähistamisega, toome Mondost ühe näituse ja jaanuaris 2020 on loeng Läänemere mikroprügist.


reede, 31. mai 2019

Seminar naistest

30.05 korraldas MTÜ Mondo Vabamus seminari "Naised maailma hariduses". Esinejaid oli mitmekülgselt Diana Tamm Mondost, Pmela Abott Aberdeeni ülikoolist, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president Els Heinsalu. Oma töid esitlesid Kaari Uibomägi ja Loona Mariatu Mõtus. Päeva eesmärk oli rõhutada naise olulisust ühiskonnas ja võrdsete võimaluste vajadust.


neljapäev, 16. mai 2019

Vaimne pärand

Täna viisid Epp Tamm (vaimse kultuuripärandi peaspetsialist Rahvakultuuri Keskusest)  ja 6.klassides läbi töötoa. Mängiti paar lihtsat ringmängu, räägiti laulupeo traditsioonist ja vaimsest pärandist üldiselt.kolmapäev, 15. mai 2019

5.klassid näitusel rahvusraamatukogus

15. ja 16.mail on 5.klassid oma klassijuhatajatega rahvusraamatukogus näitusel "150 aastat Eesti üldlaulupidu". Giid Nansi Leppik rääkis tunni jooksul meie UNESCO vaimse pärandi nimistusse kuuluvast laulupeost, lapsed täitsid ka töölehti.

Kontsert Euroopa päeva puhul

Koolis esines täna lõunanaabrite popmuusik Rihards Berzinš. Kuulamas oli põhikooli II ja III aste.neljapäev, 2. mai 2019

UNESCO vaimne pärand - laulu- ja tantsupidu

TTG 4-6.klasside seas on maikuus tähelepanu laulu- ja tantsupeol. Õpilased võtavad osa juubeliaasta joonistusvõistlusest "Laulupidu 2069", kuhu oodatakse noorte pilte tulevikulaulupeost. 5. klassid lähevad 15.-16.mail koos klassijuhatajaga rahvusraamatukokku vaatama näitust "150 aastat Eesti üldlaulupidu". Tunniajase näituse külastuse viib läbi Nansi Leppik. 16.mail on koolis 6.klassidele töötuba laulupeost kui UNESCO vaimsest pärandist. Töötoa viivad läbi Epp Tamm ja Leelo Viita Rahvakultuuri keskusest.

kolmapäev, 24. aprill 2019

Koolituspäev kooli töötajatele kevadisel koolivaheajal


TEABE- JA ÕPPEPÄEV KÕIGILE TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMI TÖÖTAJAILE


Teisipäeval, 23.aprillil kell 9.00 – 12.00 klassiruumis 203

1.  kell 9.00-9.45 ALICE HAAV, laste ja noorte valdkonna vanemspetsialist Tervise ja heaolu edendamise keskusest (Tervise Arengu Instituut)

2.  kell 10.00-10.45 MAIRI ENOK, Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahariduse juhtivspetsialist

3.  kell 11.00-11.45 VIKTORIA RUDENKO, Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaator, ja GEDY SIIMENSON,  Läänemere Projekti koordinaator   

esmaspäev, 15. aprill 2019

Taaskasutus ja kevad

1. märtsil tähistasime kevade algust peakatete valmistamise võistlusega.
Mitme kuu jooksul olid 4.-9. klasside õpilased käsitöö tundides meisterdanud endale peakatteid. Teemadeks oli "Roheline kübar" ehk kübar taaskasutatud materjalidest, "Kübar emale" ja "Peavõru pidupäevaks".
Parimad tööd valiti välja 4.-6. klasside ja 7.-9. klasside arvestuses. Üks žürii liikmetest oli 8.märtsil tüdrukutega kohtunud moekunstnik Anne Liis Puhk.


pühapäev, 14. aprill 2019

TERVISENÄDAL

Tervisenädala raames oli põhirõhk järgneval: 10.klassidele viidi läbi loeng südamest ja vererõhust. 7. klassid said teadmisi elustamisest nagu ka 5. klassi lapsed, kelle puhul rõhutati just lapse elustamise temaatikat. 7.klassid meisterdasid elustamise teemal plakateid.