reede, 18. detsember 2020

meie maja plakat näitusel :)

 https://mondo.org.ee/virtuaalnaitus-randest-avab-noorte-vaateid-randeteemale/  

Huvijuht Margit Ehandi juhendamisel tegid 1.klassi õpilased plakati, mis on üleval ka Mondo virtuaalnäitusel. 10.slaid 

teisipäev, 15. detsember 2020

inimõiguste päev

Pikalt traditsiooniks olnud inimõiguste päeva tähtsustamist detsembrikuus koos Loone Otsaga, kes on käinud 6.klassi õpilastele ühiskonnaõpetuse tunni raames rääkimas laste õigustest ja kohustustest, sel aastal organiseerida ei saanud. 

Aga  

10.11 oli koolis 12.klassidele loeng võrdse kohtlemise voliniku kantseleist seoses sealt juhitava rahvusvahelise teadusprojektiga InWeGe (Income, Wealth and Gender). Projekti eesmärk on uurida Eestis valitsevat soolist palgalõhet ja tegevuse käigus valmib (koostöös Statistikaameti ja Sotsiaalkindlustusametiga) kaks veebirakendust, mida kasutades on võimalik nii noortel kui täiskasvanutel tutvuda oma erialal töötasude osas toimuvaga erinevates maakondades. Lisaks valmivad partnerite (Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool) poolt 9 teadusuuringut palgalõhest, varade lõhest ja pensionilõhest võrdluses Eesti ja Euroopa Liidu kontekstis. Projekti InWeGe tegevuste raames korraldati koolivisiite üle Eesti tutvustamaks loodavat veebirakendust ja rääkimaks gümnaasiumi ning kutsekoolide noortele karjäärivalikute tähtsust nende elukaarel. Loeng toimus meie majas ajalooõpetaja Anu Eek-Mägi ja võrdse kohtlemise eksperdi Triin Piip`i koostöös.

https://volinik.ee/inwege/ 

Seega inimõigustest eri rakursi alt meil on majas ikka juttu olnud.


esmaspäev, 14. detsember 2020

koolitöö alates 14.12

 Selle nädala esmaspäevast on TTGs kaugtöö ja projektitöö. Seega kohtume jälle uuel aastal (loodetavasti).

https://www.youtube.com/watch?v=rBQkNDVlqYk  

kolmapäev, 2. detsember 2020

Rändest

 Tallinna Tehnikagümnaasiumi 1. klasside kunstiringi ühistööna valmis plakat rändamisest/rändest. Tegevusega oli seotud 14 õpilast ja juhendaja Margit Ehandi.

Sissejuhatuseks rääkisime rändamisest ja reisimisest, lapsed jagasid isiklikke kogemusi. Arutasime, miks rännatakse ja mis selles head on (aga puudutasime ka tänapäeva rändamise valukohti).