reede, 18. detsember 2020

meie maja plakat näitusel :)

 https://mondo.org.ee/virtuaalnaitus-randest-avab-noorte-vaateid-randeteemale/  

Huvijuht Margit Ehandi juhendamisel tegid 1.klassi õpilased plakati, mis on üleval ka Mondo virtuaalnäitusel. 10.slaid 

teisipäev, 15. detsember 2020

inimõiguste päev

Pikalt traditsiooniks olnud inimõiguste päeva tähtsustamist detsembrikuus koos Loone Otsaga, kes on käinud 6.klassi õpilastele ühiskonnaõpetuse tunni raames rääkimas laste õigustest ja kohustustest, sel aastal organiseerida ei saanud. 

Aga  

10.11 oli koolis 12.klassidele loeng võrdse kohtlemise voliniku kantseleist seoses sealt juhitava rahvusvahelise teadusprojektiga InWeGe (Income, Wealth and Gender). Projekti eesmärk on uurida Eestis valitsevat soolist palgalõhet ja tegevuse käigus valmib (koostöös Statistikaameti ja Sotsiaalkindlustusametiga) kaks veebirakendust, mida kasutades on võimalik nii noortel kui täiskasvanutel tutvuda oma erialal töötasude osas toimuvaga erinevates maakondades. Lisaks valmivad partnerite (Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool) poolt 9 teadusuuringut palgalõhest, varade lõhest ja pensionilõhest võrdluses Eesti ja Euroopa Liidu kontekstis. Projekti InWeGe tegevuste raames korraldati koolivisiite üle Eesti tutvustamaks loodavat veebirakendust ja rääkimaks gümnaasiumi ning kutsekoolide noortele karjäärivalikute tähtsust nende elukaarel. Loeng toimus meie majas ajalooõpetaja Anu Eek-Mägi ja võrdse kohtlemise eksperdi Triin Piip`i koostöös.

https://volinik.ee/inwege/ 

Seega inimõigustest eri rakursi alt meil on majas ikka juttu olnud.


esmaspäev, 14. detsember 2020

koolitöö alates 14.12

 Selle nädala esmaspäevast on TTGs kaugtöö ja projektitöö. Seega kohtume jälle uuel aastal (loodetavasti).

https://www.youtube.com/watch?v=rBQkNDVlqYk  

kolmapäev, 2. detsember 2020

Rändest

 Tallinna Tehnikagümnaasiumi 1. klasside kunstiringi ühistööna valmis plakat rändamisest/rändest. Tegevusega oli seotud 14 õpilast ja juhendaja Margit Ehandi.

Sissejuhatuseks rääkisime rändamisest ja reisimisest, lapsed jagasid isiklikke kogemusi. Arutasime, miks rännatakse ja mis selles head on (aga puudutasime ka tänapäeva rändamise valukohti).reede, 27. november 2020

kodanikupäev

 


Kodanikupäevaga seoses osalesid 4.-12. klasside õpilased “Aasta klassikaaslase” valimisel. Eesmärgiks leida kõige sõbralikum ja abivalmim.

Kodanikupäeva kolleegipreemia laureaadid Tallinna Tehnikagümnaasiumis on õpetajad Margit PärnKai Rohtla ja Tiiu Salumets.

Valimised viis läbi meie tubli ja atsakas huvijuht Margit Ehandi.

 


esmaspäev, 23. november 2020

Rändeteema 4.b klassis

 Reedel, 20.11 oli 4.b klassi õpilastel külas Kristi Ockba Mondost. Ta rääkis rändest. 4.klassi lastele on teema ikka veel vähe võõras ;), aga külaline suutis asja selgitada.
kolmapäev, 18. november 2020

MEELTENÄDAL TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMIS NOVEMBRIS 2020

8., 9. klassidel ja gümnaasiuminoortel käisid külas mälutreenerid Reet Trei ja Anneli Salk
ja viisid läbi koolituse „Mida on hea teada mälust ning kuidas oma mälu praktiliselt treenida?“ Eesmärk: oma psüühilise ressursi – mälu ja tähelepanu arendamine ja hoidmine; õppida kasutama erinevaid meelespidamise võtteid - kuidas õppida uusi asju nii, et eelnev teadmine ära ei ununeks; saada teadlikumaks, kuidas hoida oma head vaimset töövõimekust. Koolituse tulemusena peaks meie noored oskama kasutada senisest paremini oma mälu, suutma paremini keskenduda ja suurenes teadlikkus mälu toimimisest ja tervisest. Koolitus oli interaktiivne, kus omavahel on ühendatud teooria ja praktika, sest loengu vahel olid ka praktilised harjutused. 

6.klassidele toimus KEAT loeng (Kaitse end ja aita teist“)


https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/2/uldhariduskool/ii-kooliaste/keat 

KEAT programm on suunatud teadmiste/tegevuste omandamisele, et noor inimene oskaks aidata teisi nii, et oleks tagatud enda ohutus. Erinevate meelte kasutusoskus on antud programmis väga oluline, sest eriti liikluses on turvalisuse tagamine ju meelte kanda.

7. klassidele pidas meie HEV koordinaator Margit Pärn mäluloengu, kasutades ka psühhobussi videoid 


ja inimeseõpetuse tunnis joonistasid 7.klassi noored pilte ajust.
 


Stend õiglase kaubanduse kohta

 

5.d klassi õpilased (klassijuhataja Elina Kaasik) koostasid õiglase kaubanduse kohta stendi. See on väljas nende n-ö koduklassis. 

kolmapäev, 11. november 2020

16.11 on sallivuspäev

 Kunstiõpetaja Monica-Luyza Sepa juhendamisel joonistasid 5.ja 6.klasside õpilased sallivuse teemal. Enne rääkis õpetaja nendele päeva mõttest. Tööd valmisid värviõpetuse temaatika sees. Tööd on väljas näitusena I korruse koridoride seintel.
neljapäev, 5. november 2020

UNESCO meedia- ja infokirjaoskuse nädal

 Pealkirjas nimetet nädala raames pidas 11.klassi noortele videoloengu PRIIT TALV, infomanipulatsioonide ekspert MTÜst EMCC. Loengu teemaks oli digitaalses infokeskkonnas peituvad ohud, sotsiaalmeedia, info kontrollimine, manipulatsioonitehnikad, demagoogiavõtted, inimeste nõrkused (tajuvead) ja muudki. Loeng toimus 5.novembril algusega kell 8.55, kus meie õpilased olid kooli,aulas ja kuulasid video vahendusel ekspeti.reede, 23. oktoober 2020

kunstinäitus 4.klassi õpilaste töödest

 Värviõpetus toimus õpetaja Monica-Luyza Sepa tunnis temaatiliselt :)