esmaspäev, 29. jaanuar 2018

Euroscola päev Strasbourg`is

TTGst võtab 24 õpilast 10.-12.klassidest koos õpetajate Tanel Sauna ja Pilvi Taueriga osa Euroscola päevast Strasbourg`is 1.veebruaril 2018, kus muu hulgas jagunetakse töögruppidesse järgmistel teemadel (noored peavad ka sõna võtma):
keskkond ja taastuvenergia,
julgeolek ja inimõigused,
Euroopa kultuuripärandi aasta 2018,
Euroopa tulevik,
ränne ja integratsioon,
noorte tööhõive.

Meie kooli võistkond, keda juhendas õpetaja Pilvi Tauer, saavutas Euroscola võistlusel temaatilise filmiga võimaluse käia Strasbourg`is Euroopa Parlamendis. Sellega seoses on koolis 6.12.2017 ka Euroopa Parlamendi simultasioonimäng. 

esmaspäev, 22. jaanuar 2018

Loeng Eesti Vabariigi sünnist

22.jaanuaril oli meil koolis külas härra Toomas Hiio. Ta on direktori asetäitja teadusalal sõjamuuseumis. T. Hiio rääkis 9., 10. ja 12.klasside noortele Eesti Vabariigi tekkimise eeldustest ja kuidas meie riik alguse sai. Saalis kuulas loengut ka 5.b ja Martin andis külalisele pärast edasi koolipoolse meene :)
teisipäev, 9. jaanuar 2018

Näitus Mondost

Täna pandi kooli aatriumisse üles näitus "Naised ja lapsed konfliktides". Meil on tava tuua Mondost jaanuarikuus üks näitus. Seekordne on väljas kuni 26.jaanuarini.