esmaspäev, 14. jaanuar 2013

Loeng vaimsest kultuuripärandist

Täna (14.01.2013) esines meie majas 10.-11.klasside ees Kristel Rattus. Ta rääkis vaimsest kultuuripärandist, pikkides oma esinemisse näiteid Eestist. Vaimne kultuuripärand annab meile identiteedi ja järjepidevuse tunde. Kuigi põlvkonnalt põlvkonnale edasi antavad kombed, tavad, teadmised ja oskused aja ning oludega muutuvad, on need siiski igapäevaelu ja identiteedi osana omased ja olulised.

UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon (vastu võetud 2003) hoiab ja väärtustab materiaalse kultuuri kõrval ka selle vaimset poolt. Eesti liitus konvetsiooniga 2006. aastal. Vaimse kultuuripärandi kaitse toetab selle väärtustamist ja püsimist.

Esinemine sai teoks koostöös Tartu Ülikooliga.

vaata ka www.rahvakultuur.ee
              www.erm.ee