neljapäev, 22. november 2012

Külalised Lätist

Täna väisasid meie maja 10 õpetajat Lätist. Külalistega olid kaasas Johanna ja Maari Mondost. Koos vaatasime 5.b klassi pagulasteemalist tundi trummitöötoaga. Infot jagas Johanna ja trummitööd juhendas Kristjan. Mängu kaudu jääb temaatika paremini meelde :) Vaheldumisi pagulaste pottidest tehtud trummiga mängides ning samade pagulaste kohta infot kuulates/lugedes on globaalse maailma teemat hõlpsam omaks võtta.
Läti kolleegid said ülevaate meie maja tööst ning  projektidest lühikese mõttekoja käigus ning pärast koolilõuna söömist oligi Läti päev TTGs läbi.


esmaspäev, 19. november 2012

Tolerantsuse päev

16.novembril oli rahvusvaheline tolerantsuse päev. Meie tähistasime seda nii, et liitsime kaks projekti- meie Comeniuse projekt on pealkirjaga "Stereotüüpide murdmine", nii et sobis kenasti haarata kaht üheks :)
Comeniuse projektiga rohkem seotud õpilased rääkisid oma klassikaaslastele nendest rahvastest, kes on meie partnereiks Comeniuses: portugaallased, itaallased, hispaanlased, ungarlased ja poolakad. Kuna sel sügisel oli konverents Tallinnas ja meil oli võimalus projektiliikmeid võõrustada, oli noortel võimalik klassis vahendada ka muljeid vahetust suhtlemisest teiste maade noortega. Kasutuses oli Comeniuse projekti koduleht, kus sai võtta fotosid ja partnerite esitlusi, et neid rahvaid lähemalt tutvustada.

Anne Mari, Heleni ja Merilini esitlust saab vaadata siit:
www.prezi.com/7ewoqqe41x5d/tolerantsuse-paev/

Samuel ja Andri tegid oma esinemisest pilte:

reede, 16. november 2012

Filosoofiapäev

Esmaspäeval, 12.novembril käisid Samuel Ritchard ja Liisa Margit Tartus UNESCO ühendkoolide õpilastele korraldatud filosoofiapäeval. Noortele meeldis. Facebooki lehel kirjutas Aliine sellest ka lähemalt :)