reede, 27. november 2020

kodanikupäev

 


Kodanikupäevaga seoses osalesid 4.-12. klasside õpilased “Aasta klassikaaslase” valimisel. Eesmärgiks leida kõige sõbralikum ja abivalmim.

Kodanikupäeva kolleegipreemia laureaadid Tallinna Tehnikagümnaasiumis on õpetajad Margit PärnKai Rohtla ja Tiiu Salumets.

Valimised viis läbi meie tubli ja atsakas huvijuht Margit Ehandi.

 






esmaspäev, 23. november 2020

Rändeteema 4.b klassis

 Reedel, 20.11 oli 4.b klassi õpilastel külas Kristi Ockba Mondost. Ta rääkis rändest. 4.klassi lastele on teema ikka veel vähe võõras ;), aga külaline suutis asja selgitada.




kolmapäev, 18. november 2020

MEELTENÄDAL TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMIS NOVEMBRIS 2020

8., 9. klassidel ja gümnaasiuminoortel käisid külas mälutreenerid Reet Trei ja Anneli Salk




ja viisid läbi koolituse „Mida on hea teada mälust ning kuidas oma mälu praktiliselt treenida?“ Eesmärk: oma psüühilise ressursi – mälu ja tähelepanu arendamine ja hoidmine; õppida kasutama erinevaid meelespidamise võtteid - kuidas õppida uusi asju nii, et eelnev teadmine ära ei ununeks; saada teadlikumaks, kuidas hoida oma head vaimset töövõimekust. Koolituse tulemusena peaks meie noored oskama kasutada senisest paremini oma mälu, suutma paremini keskenduda ja suurenes teadlikkus mälu toimimisest ja tervisest. Koolitus oli interaktiivne, kus omavahel on ühendatud teooria ja praktika, sest loengu vahel olid ka praktilised harjutused. 

6.klassidele toimus KEAT loeng (Kaitse end ja aita teist“)


https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/2/uldhariduskool/ii-kooliaste/keat 

KEAT programm on suunatud teadmiste/tegevuste omandamisele, et noor inimene oskaks aidata teisi nii, et oleks tagatud enda ohutus. Erinevate meelte kasutusoskus on antud programmis väga oluline, sest eriti liikluses on turvalisuse tagamine ju meelte kanda.

7. klassidele pidas meie HEV koordinaator Margit Pärn mäluloengu, kasutades ka psühhobussi videoid 


ja inimeseõpetuse tunnis joonistasid 7.klassi noored pilte ajust.








 


Stend õiglase kaubanduse kohta

 









5.d klassi õpilased (klassijuhataja Elina Kaasik) koostasid õiglase kaubanduse kohta stendi. See on väljas nende n-ö koduklassis. 

kolmapäev, 11. november 2020

16.11 on sallivuspäev

 Kunstiõpetaja Monica-Luyza Sepa juhendamisel joonistasid 5.ja 6.klasside õpilased sallivuse teemal. Enne rääkis õpetaja nendele päeva mõttest. Tööd valmisid värviõpetuse temaatika sees. Tööd on väljas näitusena I korruse koridoride seintel.




















neljapäev, 5. november 2020

UNESCO meedia- ja infokirjaoskuse nädal

 Pealkirjas nimetet nädala raames pidas 11.klassi noortele videoloengu PRIIT TALV, infomanipulatsioonide ekspert MTÜst EMCC. Loengu teemaks oli digitaalses infokeskkonnas peituvad ohud, sotsiaalmeedia, info kontrollimine, manipulatsioonitehnikad, demagoogiavõtted, inimeste nõrkused (tajuvead) ja muudki. Loeng toimus 5.novembril algusega kell 8.55, kus meie õpilased olid kooli,aulas ja kuulasid video vahendusel ekspeti.