kolmapäev, 25. november 2015

Detsembris on inimõiguste päev

Plaan kutsuda detsembris12.klassi ühiskonnaõpetuse tundi Inimõiguste Keskusest külaline teemakohase loenguga viis läbirääkimisteni juba sügisel. Kokkulepe oli tükk aega tagasi kinnitatud, kui keskusest teatati, et nemad ikka ei saa tulla kokkulepitud ajal.

See pole esimene kord Inimõiguste Keskuses pettuda.

TTGs on seetõttu üleval stend inimõiguste baasteabega.

Sel aastal siis sedasi.
esmaspäev, 16. november 2015

Sallivuse päev

Täna veetsid 7.-9.klasside esindused tunni mõttetalgutel. Arutelu all oli teema "Kuidas mitmekultuurilisusest koolis kasu lõigata?"

Siin on noorte mõtted:
erinevate traditsioonidega, kultuuridega tuttavaks saamine
õpetatakse teistele uusi asju
teistest rahvustest sõpru saada on lahe
uue keele õppimine, abi keeleõppes
tundides on võimalik lasta teisest rahvusest noorel oma rahva muusikast jms rääkida
tolerantsuse tõus
õpitakse kõiki inimesi nägema võrdsena
teised kultuurid saavad osa meie kultuurist
saab korraldada kultuuripäevi koolis
sööklas saab pakkuda erinevate rahvaste toite
teadmine, kuidas suhelda teisest rahvusest/kultuurist inimesega