kolmapäev, 7. detsember 2022

Kodanikupäev – vilistlased Mikk Ilves ja Armani Pogosjan

 Vilistlased rääkisid ühiskonnaõpetuse tunni raames (õpetaja Tanel Sauna) 30.11 12. klassi õpilastele Põhiseadusest, põhiõigustest ja -vabadustest, põhiõiguste riivetest, rikkumistest ja nende kaalumisest. Nende soov on näidata õpilastele, kui ainulaadne on meie Põhiseadus ja meie põhiõiguste ja -vabaduste dokumendid; kuidas mõtestada Põhiseadusest kantud põhiõigusi, -vabadusi, aga ka kohustusi; kui tugeva hääle on meie Põhiseadus andnud igaühele ja kui oluline on see hääl kõlavaks teha; kuidas lammutada piire eelkõige oma peas ja mõelda avaralt, uskudes endasse ja oma võimetesse.

Sellega alustasid noormehed oma koolikülastuste sarja “Põhiseadus ja põhiõigused”.