Wednesday, February 12, 2020

Noorte koostatud energiateemaline video

TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMIS ON KESKKONNASÕBRALIKKUS EESMÄRGIKS


Tallinna Tehnikagümnaasiumi energianädal (3.-7.02.2020) keskendus energia säästmise ja kliimamuutuste küsimustele. Kuidas saame energiat kokku hoida? Kuidas energiatootmine mõjutab meie keskkonda? Millised on võimalused kasutada säästlikumat ja ohutumat energia tarbimise viise? Selliste rõhuasetustega toimus kaks loengut, viidi läbi temaatilised tunnid ja vaadata olid näitused.

Algklasside õpilased disainisid kampsuneid, kindaid ja mütse paberile. Need on tõhusad energiasäästuallikad meie kliimas, olenemata tänasest kasinast talvest. Näitus on juba esmaspäevast, 3.02  aatriumis väljas kõigile vaadata: värvilised ning rõõmsad igapäevased praktilised riideesemed, mis tõhusalt aitavad soojusenergiat säästa. Algklassilaste värvivalik ja mustriline kirevus esemeid joonistades annavad tunnistust heast maitsest ning julgest meelest.


Samal päeval (3.02) oli 7.-9.klasside külaline Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse ekspert Madis Vasser, kes kõneles Eesti kliimapoliitikast varem ja nüüd. Juttu oli süsinikukvootidest, kasvuhoonegaasidest ja kas Eesti tulevik võiks olla madala süsinikuga 2030.aastaks kokkulepitud kliimaeesmärkidega arvestades.
Teise näituse, mis on väljas aula ees, tõi kaasa Madis Vasser, kelle esinemine suuresti seisneski infol, mis näituse seitsmel plakatil nüüd kõigile uudistada.

Loenguga esines 10.-12.klasside noortele reedel, 7.02 BalticConnectori projektijuht Priit Heinla. Tema kõneles Estlink`i kaablitest, gaasijuhtmest Eesti ja Soome vahel ning põlevkivi ja gaasi n-ö vastasseisust. Juttu oli Eleringi tegemistest Eesti energiaturul.
3. ja 4.klasside õpilastele viisid energiasäästutunni läbi Mari ning Mona Marta 10.klassist ja Hannah ja Birgit 11.klassist. Nad said kokkuleppe algkassiõpetajate ja loodusõpetuse õpetajatega ning kasutasid Eesti Energia kodulehel olevat materjali.
Nii arvavad neiud ise tehtu kohta. Hannah: „Minu ja Birgiti tunnid läksid hästi. Andsime tunde kolmandatele klassidele ja iga klass oli erineva iseloomuga. Kõige energilisem oli 3.a klass ja seetõttu oli raske klassiruumis vaikust hoida. Üldiselt olid lapsed väga tublid ja oskasid kaasa rääkida. Lastega täitsime esitlusega paralleelselt töölehti. Töölehti täites vaatasime vastusevariandid koos üle ja lasime neil ka ise pakkuda ning arutleda. Pärast töölehtede täitmist said lapsed joonistada samale töölehele pisikese pildi. Sinna pidi lisama juurde mingisuguse kasuliku mõttetera, mis nad tunnis teada said. Need, kes tahtsid, said oma pilti näidata klassi ees ka teistele. Me saime üsna kenasti hakkama ja lapsed nii mõndagi uut teada.“
Mona Marta: „Arvan, et me saime 4. klasside tundidega ilusti hakkama. Lapsed reageerisid hästi, enamasti oldi aruteluga kaasas ja avaldati oma ideid. Kui neid kontrollisime, tuli välja, et neil jäi meelde, mida tunnis räägiti. Oli paar õpilast, kes tegelesid teiste asjadega ega viitsinud kuulata, kuid nad kutsuti korrale ja ka üldiselt ei seganud keegi tundi. Ühistegevuse, joonistamisega, olid kõik kaasas.
Mulle endale jäi igast tunnist väga positiivne mulje. Muidugi oli väga-väga suur abi Powerpoint'i esitlusest, mida kasutasime.“

Õpilased koostasid ka 11.klassi noormehe Oskari eestvedamisel vahva energianädala õppevideo. Tallinna Tehnikagümnaasium on Roheline kool http://ttgkeskkond.blogspot.com/ ja meie eesmärk on luua võimalikult keskkonnasõbralik ning tervislik mikrokliima meie majas. Usume, et energianädal aitab sellele kaasa.Wednesday, January 29, 2020

Kätepuhastusjaam

Meie kooliõde Kira Ponomareva organiseeris kooli üheks kuuks tasuta kasutamiseks kätepuhastusjaama ZÄP. Masinad on välja pandud söökla ette ja puhvetisse. Edaspidi on koolil võimalus seda rentima hakata.Monday, January 27, 2020

laste õigustest ja kohustustest

Loone Ots on meil juba pikaajaline koostööpartner, kes räägib 6.klasside õpilastele laste õigustest ja kohustustest. Teema haakub ka ühiskonnaõpetuse õppekavaga kenasti. Tavaliselt on kohtumine olnud detsembrikuus, kui on inimõiguste päev. Aga sel õppeaastal oli me külaline detsembris Eestist ära ja tegi ise ettepaneku, et tuleb kooli holokaustiohvrite mälestuspäeval, 27.jaanuaril. Loone Ots pakkus välja võimaluse oma esinemist laiema silmaringi suunas täiendada ja võttis aluseks Hana Brady`ga toimunu, et sel moel näitlikustada lapse õiguste ja kohustuste teemat.Friday, January 24, 2020

energianädal 3.-7.veebruaril

ENERGIASÄÄSTMINE, KLIIMAMUUTUSED

ENERGIANÄDAL

ESMASPÄEVAL, 3.02 ON LOENG 7.-9.KLASSI ÕPILASTELE AULAS: MADIS VASSER

REEDEL, 7.02 ON LOENG 10.-12.KLASSI ÕPILASTELE AULAS: PRIIT HEINLA

NÄITUS AATRIUMIS: ALGKLASSIÕPILASTE JOONISTUSED KAMPSUNEIST, KINNASTEST JA MÜTSIDEST KUI SOOJUSALLIKAIST

TEMAATILISED TUNNID 3. JA 4.KLASSI ÕPILASTELE ENERGIASÄÄSTUST, LÄBIVIIJAD GÜMNAASIUMIÕPILASED

NÄITUS EESTI ENERGIAPOLIITIKA KOHTA
ESINEJAD:

BALTICCONNECTORI PROJEKTIJUHT PRIIT HEINLA ESTLINK`I KAABLITEST, GAASIJUHTMEST SOOME-EESTI VAHEL, TEEMAL GAAS VS PÕLEVKIVI


  EESTI ROHELISE LIIKUMISE HUVIKAITSE EKSPERT MADIS    VASSER KLIIMAMUUTUSTEST JA EESTI ENERGIAPOLIITIKAST

Thursday, January 16, 2020

Näitus "Krepi" 16.01.-10.02.2020 aatriumis
Krepi on väike küla Luganski oblastis Ida-Ukrainas. Ta on unustatud seal, aga meiega koos siin. 
MTÜ Mondo on loonud näituse, et hoida üleval Ida-Ukraina vabaduse püüet. Näitusel kasutatud fotod on teinud Eesti ja Ukraina humanitaarabi töötajad 2018. aasta sügisel. Luuletuste autor on ukrainlanna Ljubov Jakimtšuk. Luuletuse “Aprikoosi kiivrid”on ukraina keelest tõlkinud Mathura ja  “Ta ütleb, et kõik läheb hästi” Eda Ahi.
Näitus on Tehnikagümnaasiumi aatriumis üleval 16.01.-10.02.2020.